Tag: Gclub ฟรี 500

ถ้ำกระบอก

ถ้ำกระบอก เป็นสถานที่ไว้ให้ผู้ที่ติดยาเสพติดมาบำบัด หรือที่คิดจะเลิกเสพ ผู้ที่มาติดต่อกับทางวัดจะต้องทำตามกฎระเบียบของทางวัดทั้งหมดและก่อนจะทำการรักษาจะต้องให้สัจจะเสียก่อนแล้ว ทางวัดถึงจะทำการรักษาให้ และต้องทำตามกฎของทางวัดอย่างเคร่งครัด และห้ามออกนอกบริเวณวัดเด็ดขาดระยะเวลาในการบำบัดใช้เวลา15วัน และจะฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่มาบำบัดและจะให้ผู้ที่มาบำบัดกินน้ำสมุนไพรและจะมีการอบตัวเพื่อไล่สารพิออกมาจากร่างกายทางผิวหนัง จะอบรมเกี่ยวกับธรรมและมีการให้นั่งสมาธิวันละ1ครั้ง และจะไม่มีการรับผู้ที่มาบำบัดแล้วกลับมารักษารอบสอง เพราะได้ให้ สัจจะ ว่าจะไม่ยุ้งกับสิ่งเสพติดอีก หากผู้ใดอยู่ครบ15วันแล้วไม่อยากไปไหนก็อยู่ต่อได้ กฎระเบียบของการเข้ามาบำบัด ผู้ที่ติดสารเสพติดต้องสมัครใจที่จะเข้ามารับการบำบัดด้วยตัวเอง และจะต้องมีผู้ปกครอง หรือญาติมาเซ็นรับรองด้วย และต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านมาด้วยอย่างละ1 ชุด การจะมาเยี่ยมผู้บำบัดต้องหลังจากทำการรักษาไปแล้ว 5วันกำหนดในการรักษามีทั้งหมด 15 วัน จะกลับก่อนไม่ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ผู้ที่เข้ามาบำบัดจะเสียค่าอาหารตกวันละ200และค่าของใช้ส่วนตัวเท่า

อ่านต่อ »

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ