Tag: การเมืองไทยกับการกระจายอำนาจ

การเมืองไทยกับการกระจายอำนาจ

การเมืองไทยกับการกระจายอำนาจ หลายคนคงเคยได้ยินการกระจายอำนาจคำว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นทำให้เกิดการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจครั้งนั้นเพื่อต้องการให้ท้องถิ่นดูแลปกครองพี่น้องประชาชนในท้องที่กันเองโดยการสนับสนุนจากส่วนกลางจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหลายสิ่งหลายอย่างก็มีข้อร้องเรียนคัดค้านและก็สนับสนุนแล้วแต่พื้นที่แล้ว แต่ท้องที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวครึกโครมเกี่ยวกับเสาไฟฟ้ากินรีขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการ มีงบประมาณรายได้หลายร้อยล้านบาทบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาลคือบริหารตัวเองด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของตัวเองแต่เป็นที่ค้านสายตาของคนทั่วไปเมื่อเป็นข่าวขึ้นมาคือการอนุมัติโครงการเสาไฟฟ้ากินรีซึ่งต้นละประมาณ 90,000 บาทแต่บางโครงการเป็นที่ป่ารกร้าง ซึ่งไม่มีคนสัญจรหลายคนสงสัยว่าทำไมองค์การบริหารส่วนตำ

อ่านต่อ »

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ