Tag: การยอมรับเพศที่สาม

การยอมรับเพศที่สาม ในประเทศไทย

       การยอมรับเพศที่สาม    นับตั้งแต่โบราณกาลมา ทุกคนย่อมรู้ดีว่า ในโลกใบนี้ของเรานั้นผู้คนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหรือแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเท่านั้นนั่นก็คือเพศชายและเพศหญิง            อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนทั่วโลกเริ่มมีการเปิดเผยแพร่สภาพของตนเองที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเช่นรูปร่างเป็นผู้ชายแต่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือแม้แต่รูปร่างเป็นผู้หญิงแต่มีจิตใจเป็นผู้ชายซึ่งเราเรียกเพศสภาพเหล่านี้ว่ากลุ่มเพศที่สาม       สำหรับกลุ่มเพศที่ 3 ในชาวต่างชาตินั้น  หลายประเทศให้การยอมรับและไม่ได้มีผลต่อการดำเนินชีวิตยังสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะบางประเทศนั้นนับถือผู้คนจากความสามารถการทำงานการศึกษาการมีมารยาทที่เหมาะสมเพียงเท่านั้นแต่สำหรับในประเทศไทยแล้วนับตั้งแต่รู้ว่ามีเพศที่สามเกิดขึ้นมาในประเทศไทยหลายครอบครัวไม่สามารถให้การยอมรับได้              โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสมัยโบราณที่มองว่าเพศชายเป็นเพศที่แข็งแกร่งแต่จะมาทำตัวตุ้งติ้งอ่อนแอเหมือนผู้หญิงนั้นไม่สมควรในขณะที่มองว่าเพศผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอจะมาทำตัวห้าวหาญแข็งแกร่งอย่างผู้ชายนั้นก็ไม่เหมาะสมเช่

อ่านต่อ »

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ