ระวัง..!!  การขโมยข้อมูลบัตรประชาชนนำไปสร้างเรื่องเดือดร้อนให้เรา

ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับข่าวสารโดย “กระทรวงพาณิชย์”ได้มีการออกคำเตือนในเรื่องของการขโมยข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อนำมาเป็นการสวมรอยใช้ชื่อในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเหตุนี้เจ้าของบัตรจะไม่รู้ตัวได้เลย

เพราะเจ้าของบัตรจะไม่มีการรู้ตัวแต่อย่างใดหากมีการจดทะเบียนไปแล้วเจ้าของก็ยังไม่ทราบได้อีกเช่นกัน จนกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสีย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่สามารถจะทราบได้จนกระทั่งได้มีการถูกร้องเรียน

เนื่องจากมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจสำหรับการค้า ได้มีการเปิดเผยว่า 

มีการประกาศเตือนจากทางกรมฯ เรื่องของการให้ประชาชนในทุกคน ต้องมีการเช็คและต้องเฝ้าระวังจากคนร้ายที่มีการต้องการนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเกี่ยวกับข้อมูลภายในบัตรประชาชน เพื่อเป็นการนำไปสวมรอยหรือแอบอ้างในการจดทะเบียนเพื่อเป็นการนำไปจัดตั้งบริษัทโดยที่เจ้าของหรือเจ้าตัวไม่รู้ตัว โดยมีการนำไข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้

ดังนั้นจึงได้มีการกำชับไปยังเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสำหรับการจดทะเบียนบริษัทหรือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้รอบคอบอย่าเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตือนที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้อีก

จากการตรวจสอบที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ร้องเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควร ว่พวกเขานั้นมิเคยนำข้อมูลของตนมาจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลแต่อย่างใด แต่ได้พบว่ามีชื่อว่าตนมาเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว เพื่อเป็นการนำไปประกอบกิจการสำหรับเรื่องต่างๆ

จึงทำให้ ทางกรมฯ ได้ทราบและได้มีคำสั่งอย่างกำชับไปยังนายทะเบียนเพื่อเป็นการตรวจและควรพิจารณาในสาเหตุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคให้รอบคอบให้ดีเสียก่อน และต้องมีการดำเนินการตรวจสอบไปยังหลักฐานและเอกสารทุกอย่างอย่างเคร่งคัด

หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อสงสัยต่างๆที่มันจะก่อให้เกิดหลักฐานเท็จจึงทำการให้เรียนเชิญกรรม เหล่าบรรดาผู้ขอจดทะเบียนมาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเขาเสียก่อน

ด้วยเหตุนี้ จึงขออยากฝากเตือนไปยังบุคคลทั่วไปหรือเหล่าบรรดาประชาชนทั้งหลาย

 หากได้มีการใช้บัตรประชาชนหรือมีการนำข้อมูลในบัตรประชาชนไปใช้ในด้านใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นด้านของการทำธุระต่าง ๆ ท่านควรเพิ่มความระมัดระวังมากไม่ควรประมาทแม้แต่น้อย และหากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการโอนอำนาจในการทำธุรกรรมต่างๆ

ซึ่งเป็นการที่ให้ผู้อื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราต้องไปทำแทนก็ควรระบุเรื่องราวที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำสิ่งเหล่านี้ไปทำในเรื่องอื่นๆ แล้วจะส่งผลทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังนั่งเอง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ