การเมืองไทยกับการกระจายอำนาจ

การเมืองไทยกับการกระจายอำนาจ หลายคนคงเคยได้ยินการกระจายอำนาจคำว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นทำให้เกิดการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจครั้งนั้นเพื่อต้องการให้ท้องถิ่นดูแลปกครองพี่น้องประชาชนในท้องที่กันเองโดยการสนับสนุนจากส่วนกลางจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหลายสิ่งหลายอย่างก็มีข้อร้องเรียนคัดค้านและก็สนับสนุนแล้วแต่พื้นที่แล้ว

แต่ท้องที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวครึกโครมเกี่ยวกับเสาไฟฟ้ากินรีขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการ

มีงบประมาณรายได้หลายร้อยล้านบาทบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาลคือบริหารตัวเองด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของตัวเองแต่เป็นที่ค้านสายตาของคนทั่วไปเมื่อเป็นข่าวขึ้นมาคือการอนุมัติโครงการเสาไฟฟ้ากินรีซึ่งต้นละประมาณ 90,000 บาทแต่บางโครงการเป็นที่ป่ารกร้าง

ซึ่งไม่มีคนสัญจรหลายคนสงสัยว่าทำไมองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะถึงต้องทำโครงการนี้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะได้ชี้แจงแบบตรงไปตรงมาถึงเหตุผลในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณะของท้องถิ่นราชาเทวะว่ายึดหลักกระจายอำนาจยึดหลักดูแลประชาชนเสียงเรียกร้องเสียงทักท้วงส่วนมากเกิดขึ้นจากคนนอกพื้นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จึงไม่ทราบถึงความเดือดร้อน

และความต้องการหรือวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่ดำเนินการไปจากการตรวจสอบโครงการไฟฟ้ากินรีก็พบว่าโครงการดำเนินการไปตามขั้นตอนมีการเสนอเข้าสภา

เพื่ออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมีการเสนอสภาเพื่อจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมาท่านนายกราชาเทวะได้ชี้แจงแบบตรงไปตรงมาว่าบ้านของเขาเมืองของเขาการกระจายอำนาจของเขาคนภายนอกคิดแทนไม่ได้เพราะคนภายนอกไม่รู้ถึงความจำเป็นคนภายในประชาชนส่วนมากในตำบลราชาเทวะต้องการเสาไฟฟ้ากินรี

เพื่อเป็นหน้าเป็นตาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้รายได้เข้าสู่ท้องถิ่นราชาเทวะมากที่สุดให้เมืองราชาเทวะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดฉะนั้นแล้วการที่จะทำโครงการเสาไฟฟ้ากินรีไม่เกินความ อย่างที่หลายคนร้องเรียนหรือหลายคนทักท้วงแต่หากกระบวนการตรวจสอบพบความผิดปกติหรือความไม่ชอบมาพากลในการจัดทำโครงการไฟฟ้ากินรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

ฉะนั้นแล้วทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมายไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าชาวบ้านเป็นผู้สนับสนุนให้จัดทำโครงการผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาอย่างดีคนภายนอกย่อมไม่รู้ถึงความจำเป็นหรือความต้องการของคนภายในท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกล่าวไว้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย   ufabet เว็บตรง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ