การบริหารชุมชนท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน

การบริหารชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐธรรมนูญประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการกระทำขึ้นเพื่อให้บ้านเมืองนั้นเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อย มีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่วาจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่รวมถึงการพัฒนาด้วยนั่นเอง

ถ้าหากจะให้รัฐาบเพียงคนเดียวหรือเพียงชุดเดียวบริหารทุกภาคส่วนนั้นก็คงจะป็นเรื่องที่ยาก เพราะประเทศนั้นไม่ใช่ประเทศที่เล็กๆที่จะมีการปกครองโดยรัฐบาลเพียงเท่านั้น จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆขึ้นมากเพื่อที่จะสามารถทำการบริหารได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพด้วย

โดยการบริหารนั้นก็เป็นการแบ่งการบริหารออกไปเป็นหลากหลายภาคส่วน แต่ภาคส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารนั้นก็คือ การปกครองและการบริหารชุมชนท้องถิ่นถือว่าการบริหารชุมชนและท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดคสามทั่นคงของประเทศได้มากที่สุด เพราะเป็นการบริหารปกครองพื้นที่เล็กๆให้มีคุณภาพทั้งชุมชนและคนในชุมชนเอง

เพราะการบริหารชึมชนนั้นเป็นเพียงการบริหารพื้นที่เล็กๆก็จริงอาจจะมองว่ามีการบริหารและควบคุมโดยง่ายแต่จริงๆแล้วนั้นไม่ง่ายเลย เพราะคนในชุมชนถึงจะมีจำนวนไม่มากแต่การจัดการและบริหารนั้นต้องมีการจัดการตามลักษณะให้เป็นไปตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั่นเอง

นอกจากนี้แล้วการบริหารปกครองท้องถิ่นที่ดียังนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งทำใหเคนในท้องถิ่นชุมชนมีความแข็งแรงและสามารถยืนอยู่บนบรรทัดฐานของสังคมได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันภายในชุมชนด้วย เพราะการบริหารปกครองนั้นผู้ที่บริหารจะต้องสร้างทั้งพื้นที่ชุมชนที่ดีรวมทั้งความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีด้วย

และแค่นั้นยังไม่พอการทำให้คนในชุมชนมีครอบครัวที่ดีก็ถือเป็นบทบาทหนึ่งของผู้ดูและและปครองระดับนี้ด้วยนั่นเอง ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวและการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีพื้นฐานที่ดี ก็จะทำให้สิ่งต่างๆของท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ เป็นชุมชนที่เกิดความเจริญก้าวหน้าผู้คนเรียนรู้และยอมรับที่จะนำสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การศึกษา หรือตลอดจนสิ่งอื่นๆด้วย

ดังนั้นแล้วชุมชนในท้องถิ่นถ้าหากทุกที่มีความเข้มแข็งก็จะทำให้ประเทศชาตินั้นสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดี เพราะทุกคนจากหนึ่งชุมชนสู่หลายร้อยหลายพันชุมชนในประเทศก็จะเกิดเป็นการพัฒนาของประเทศนั่นเอง ดังนั้นแล้วความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารจัดการประเทศ

แต่ละภาคส่วนนั่นเอง ถ้าหากมีการพัฒนาที่ดีสร้างความมั่นคงจากชุมชนในท้องถิ่นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่เริ่มต้นจากชุมชนและรวมไปถึงทุกคนในประเทศ ก็จะทำให้ประเทศมีฐานที่แข็งแรงและสามารถพัฒนาไปเทียบเคียงประเทศอื่นๆได้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้าufabet168

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ