“ ไหเก่าที่มีอายุถึง 100 ปี ที่วัดช่องลมธรรมโชติ “

       วัดช่องลมเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและเจดีย์ไหโบราณอายุนับ 100 ปีก็นับเป็นสิ่งศักสิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือผู้สร้างวัดแต่เดิมคือนายปาน นายสังข์และกำนันตุ่ม (ไม่ทรบนามสกุล)

เป็นผู้ร่วมกันสร้างวัดนี้โดยไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. ใด มีพระวินัยธรรมแก้วเป็นผู้ครองวัด สมัยนั้นวัดได้ทรุดโทรมมาก นายพ่วง นางลัย จึงได้รวมกับพระวินัยธรรมแก้วและสัสดีอำเภอช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้ดีขึ้นต่อมาในสมัยพระอธิการบ่ายเป็นเจ้าอาวาสได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยสร้างอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญและกุฎิสงฆ์ตลอดจนพระปางขึ้นอย่างมั่นคงถาวรสืบมาจนทุกวันนี้ ผู้ปฏิสังขรณ์วัดต่อมาคือพระครูใบฎีกาถนอม

ซึ่งได้จัดการปฏิสังขรณ์กุฎิสงฆ์และศาลาการเปรียญที่ชำรุดทรุดโทรมลงได้ร่วมมือกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในตำบลนี้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นหนึ่งหลังแต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยพระครูใบฎีกาถนอมก็มรณภาพลง

ต่อมาพระอธิการพวงได้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนสำเร็จเรียบร้อยและได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีกหนึ่งหลัง 

เป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่พระครูสมุทรธีรคุณ (พิณ สุวณโณ ป.ธ.6) เป็นเจ้าอาวาสได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณเก้าไร่เศษแล้วย้ายหมูกุฎิสงฆ์ทั้งหมดมาสร้างในที่ดินแห่งใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบันและดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ ปรับลานวัด สร้างเขื่อนกั้นน้ำเซาะตลิ่ง 

เจดีย์ไห 100 ปี ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2445 โดยหลวงพ่อบ่ายมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธะฉายหรือทำหัยโดยบอกบุญเรี่ยรายจากชาวบ้านขอหายต่างๆ

เพื่อสร้างพระพุทธะฉายและได้ทำการก่อสร้างโดยใช้ธาตุและพระสงฆ์ในวัดโดยขอร้องให้จางวางสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างต่อมาครูถม เจริญผล ได้ทำการสร้างรูปปั้นแพะไว้หน้าทำหนึ่งตัวมีชื่อว่า บู๊ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์หลวงพ่อบ่ายซึ่งท่านเกิดปีมะแมจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2484

เกิดสงครามโลกขึ้นพวกโจรมิจฉาชีพได้ตัดหัวแพ้และถอดเอาตรีที่ปากยอดเจดีย์ไปเกือบหมดเพื่อหวังเอาทรัพย์จึงเหลืออยู่แต่ยอดบนบนซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย แทงมวยสด

7 มุมการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์

การถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนั้น หากต้องการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ นอกจากจะต้องมีนักแสดงหรือวัตถุเป็นองค์ประกอบแล้ว การตั้งกล้องเพื่อสร้างมุมภาพนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน

เพราะการสร้างมุมภาพจะยิ่งทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น และการเลือกใช้มุมภาพต่างๆต้องสอดคล้องกับเรื่องราวกับสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาจากภาพนั้น เพื่อที่จะได้สื่ออารมณ์ของภาพออกมาได้อย่างชัดเจนแก่ผู้ที่รับชม ไปทำความรู้จักมุมภาพต่างๆกัน

1.มุมสายตานก (Bird Eye View)

เป็นมุมการถ่ายภาพจากด้านบนเหนือศีรษะที่สูงและกว้าง ภาพที่ได้จะเหตุรายละเอียดไม่ชัด การถ่ายภาพมุมนี้จะต้องทำมุมตั้งฉากเป็นแนวดิ่ง 90 องศา กับแบบแสดงหรือวัตถุ มุมสายตานกเป็นมุมมองที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน จึงเป็นมุมที่แปลก ภาพในมุมนี้คือการแทนสายตาของนกที่อยู่บนท้องฟ้า

2.มุมสูง (High Angle Shot)

เป็นมุมการถ่ายภาพจากด้านบนเหนือศีรษะเช่นเดียวกับมุมสายตานก แต่มุมสูงนั้นตั้งฉากห่างจากแบบแสดงหรือวัตถุประมาน 45 องศา เป็นมุมมองที่เห็นแบบแสดงหรือวัตถุอยู่ต่ำว่า เปรียบเสมือนการใช้แสดงแทนสายตามองไปเบื้องล่างที่พื้น หากถ่ายโดยมีนักแสดง จะให้ความรู้สึกต่ำต้อย ไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีความสำคัญ และถ้าหากต้องการถ่ายให้เห็นลักษณะภูมิประเทศก็ได้เช่นเดียวกัน จะทำให้ความรู้สึกกว้างใหญ่ไพศาล

3.มุมระดับสายตา (Eye Level Shot)

เป็นมุมที่กล้องถูกจัดวางไว้ในระดับเดียวกับสายตาของนักแสดง มุมภาพนี้จึงเป็นมุมมองที่ใช้มองในชีวิตประจำวัน มุมระดับสายตาเปรียบเสมือนสายตาของคนที่กำลังได้รับชมภาพนั้นๆ

4.มุมต่ำ (Low Angle Shot)

เป็นมุมการถ่ายภาพที่อยู่ต่ำกว่าสายตาของนักแสดงหรือวัตถุ ถ่ายโดยการเงยกล้องขึ้นประมาน 70 องศา ทำให้ภาพเกิดผลทางด้านของความลึก การถ่ายภาพมุมต่ำนั้นให้ความรู้สึกความมั่นคง น่าเกรงขาม ทรงพลังอำนาจ

5.มุมสายตาหนอน (Worms Eye View)

เป็นมุมภาพที่ตรงข้ามกับมุมสายตานก การถ่ายภาพมุมนี้ กล้องต้องเงยตั้งฉาก 90 องศากับนักแสดงหรือวัตถุ เป็นการบอกตำแหน่งของคนดูที่อยู่ต่ำสุด โดยจะมองเห็นพื้นหลังเป็นท้องฟ้าหรือเพดาน ทำให้นักแสดงหรือวัตถุนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นออกมา ภาพมุมนี้เป็นอีกหนึ่งมุมภาพที่แปลกในชีวิตประจำวัน

6.มุมเอียง (Oblique Angle Shot)

เป็นการถ่ายมุมที่มีเส้นระนาบของเฟรมที่ไม่อยู่ในระดับสมดุล โดยการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ความหมายของการถ่ายภาพมุมนี้คือ ความไม่สมดุลของพื้นที่ บางสิ่งบางอย่างอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ภาพมุมเอียงจึงเป็นมุมภาพที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นหรือไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนัก

7.มุมกว้าง (Wide Shot)

เป็นการถ่ายภาพที่เน้นให้เห็นสภาพแวดล้อม เพื่อบอกบรรยากาศโดยรอบ หากในภาพมีบุคคลหรือวัตถุ จะเป็นเพียงการช่วยทำให้สถานที่หรือสภาพแวดล้อมนั้นสมบูรณ์มากขึ้น 

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ

ระวัง..!!  การขโมยข้อมูลบัตรประชาชนนำไปสร้างเรื่องเดือดร้อนให้เรา

ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับข่าวสารโดย “กระทรวงพาณิชย์”ได้มีการออกคำเตือนในเรื่องของการขโมยข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อนำมาเป็นการสวมรอยใช้ชื่อในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเหตุนี้เจ้าของบัตรจะไม่รู้ตัวได้เลย

เพราะเจ้าของบัตรจะไม่มีการรู้ตัวแต่อย่างใดหากมีการจดทะเบียนไปแล้วเจ้าของก็ยังไม่ทราบได้อีกเช่นกัน จนกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสีย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่สามารถจะทราบได้จนกระทั่งได้มีการถูกร้องเรียน

เนื่องจากมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจสำหรับการค้า ได้มีการเปิดเผยว่า 

มีการประกาศเตือนจากทางกรมฯ เรื่องของการให้ประชาชนในทุกคน ต้องมีการเช็คและต้องเฝ้าระวังจากคนร้ายที่มีการต้องการนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเกี่ยวกับข้อมูลภายในบัตรประชาชน เพื่อเป็นการนำไปสวมรอยหรือแอบอ้างในการจดทะเบียนเพื่อเป็นการนำไปจัดตั้งบริษัทโดยที่เจ้าของหรือเจ้าตัวไม่รู้ตัว โดยมีการนำไข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้

ดังนั้นจึงได้มีการกำชับไปยังเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสำหรับการจดทะเบียนบริษัทหรือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้รอบคอบอย่าเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตือนที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้อีก

จากการตรวจสอบที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ร้องเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควร ว่พวกเขานั้นมิเคยนำข้อมูลของตนมาจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลแต่อย่างใด แต่ได้พบว่ามีชื่อว่าตนมาเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว เพื่อเป็นการนำไปประกอบกิจการสำหรับเรื่องต่างๆ

จึงทำให้ ทางกรมฯ ได้ทราบและได้มีคำสั่งอย่างกำชับไปยังนายทะเบียนเพื่อเป็นการตรวจและควรพิจารณาในสาเหตุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคให้รอบคอบให้ดีเสียก่อน และต้องมีการดำเนินการตรวจสอบไปยังหลักฐานและเอกสารทุกอย่างอย่างเคร่งคัด

หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อสงสัยต่างๆที่มันจะก่อให้เกิดหลักฐานเท็จจึงทำการให้เรียนเชิญกรรม เหล่าบรรดาผู้ขอจดทะเบียนมาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเขาเสียก่อน

ด้วยเหตุนี้ จึงขออยากฝากเตือนไปยังบุคคลทั่วไปหรือเหล่าบรรดาประชาชนทั้งหลาย

 หากได้มีการใช้บัตรประชาชนหรือมีการนำข้อมูลในบัตรประชาชนไปใช้ในด้านใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นด้านของการทำธุระต่าง ๆ ท่านควรเพิ่มความระมัดระวังมากไม่ควรประมาทแม้แต่น้อย และหากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการโอนอำนาจในการทำธุรกรรมต่างๆ

ซึ่งเป็นการที่ให้ผู้อื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราต้องไปทำแทนก็ควรระบุเรื่องราวที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำสิ่งเหล่านี้ไปทำในเรื่องอื่นๆ แล้วจะส่งผลทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังนั่งเอง

ทริกจีบหนุ่มเนียนๆ

     ย้อนไปสมัยยังเป็นละอ่อน เป็นสาววัยใส เคยแอบชอบรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย แหม ก็รุ่นพี่เป็นหนุ่มนักบาศหน้าตาดี มีสาวๆกรี๊ดมากมาย หลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะ ถ้าเรามัวแต่ไปเฝ้าเกาะขอบสนามอย่างเดียวแล้วไม่แสดงท่าทีอะไรให้รุ่นพี่เขารับรู้ แล้วเราจะได้เขามาเป็นแฟนได้อย่างไร หลายคนคงถูกสั่งสอนมาจากทางบ้านว่า เราเป็นผู้หญิงต้องหัดรักนวลสงวนตัว แต่สมัยนี้มันล้าแล้วค่ะ เพราะมัวแต่เจี๋ยมเจี้ยมรับรอง ม.ค.ป.ด.  แน่นอนค่ะ

ดังนั้นเราจึงต้องมีเทคนิคพิชิตใจหนุ่มหล่อกันหน่อย แต่เราก็ไม่เผยไต๋ให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราจะจีบมากเกิดไปค่ะ ดังนั้นวิธีการที่แนะนำในวันนี้จึงเป็นเพียงการส่งสัญญาณการอ่อยให้อีกฝ่ายได้รับรู้เบื้องต้นก่อนเท่านั้น 

  1. หาเบอร์หนุ่มหล่อแล้วแกล้งโทรไป เมื่ออีกฝ่ายรับสายก็แกล้งบอกว่าโทรผิด วิธีการนี้เคยมีคนใช้ได้ผลมาแล้วนะคะ ตอนนี้มีลูก 4 คนแล้วเป็นไงล่ะ โดยวิธีนี้ เราควรเป็นฝ่ายหาเบอร์โทรแล้วแกล้งชวนคุยก่อนสักพักแล้วค่อยบอกว่าโทรผิด ถ้าหากหนุ่มอยากสานสัมพันธ์ต่อ เขาก็จะชวนเราคุย เอง แต่ถ้าลองฟังดูแล้ว เขาไม่สนใจเราแน่ ก็เริ่มกระบวนการขอคุยเป็นเพื่อนกับเขาเองเลย บอกว่าเราอยู่มหาลัยไหน คณะอะไร ทีนี้ถ้ารู้ว่าอยู่ที่เดียวกันอะไรก็ง่ายขึ้น อาจขอไลน์ เพื่อเอาไว้เพื่อพูดคุยกันฉันเพื่อนไปก่อนก็ได้ ลองดูนะคะ วิธีคุณอาจใช้แล้วได้ผล 
  2. หาโอกาสทำความรู้จัก อาจใช้มุขเก่าๆที่สมัยก่อนเขาเคยทำกันเช่น เดินชน หรือไม่ก็เดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับเขาเลยไม่ต้องเหนียมอาย คุยแบบชื่นชมในสิ่งที่เข้าทำ คุยว่าเราสนใจเหมือนกัน พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจ แล้วลองดูปฏิกิริยาของเขาว่าเป็นอย่างไร ถ้าเข้ามีการตอบสนองเราดีก็ค่อยๆสานสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเขาไม่อยากคุยด้วยก็ถอยออกมานะคะ อย่าไปอ่อยให้เสียเวลาเลย 
  3. หากได้มีโอกาสคุยกันแล้ว ดูแล้วเขาไม่ได้รังเกียจอะไรเราถึงจะเป็นหญิงแต่ก็สามารถชวนหนุ่มก็ได้ค่ะ ถ้าหล่อโดนใจ หาโอกาสชวนเขาไปทำกิจกรรมร่วมกัน ถ้าเขาเริ่มสนใจเราเขาก็จะไปด้วย แต่ถ้าเขาไม่สนใจไปก็ถอยยย ดีกว่า 555
  4. ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเขา เราคงได้เจอเพื่อนๆเขาบ้างลองทำความรู้จักพูดคุยกับเพื่อนของเขาเหมือนทีคุยกับเขา อย่าเพิ่งให้ไก่ตื่นรู้ว่าเรากำลังจีบเขา ทำให้เขาคิดว่าเราคิดกับเขาแค่เพื่อน และหากมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมซื้อขนมมาฝากเขาและฝากเพื่อนๆของเขาด้วยนะ วิธีนี้เป็นการจีบเขาผ่านทางเพื่อน ยุค 90 ฮิตทำกันมาก 
  5. และสุดท้ายพยายามเดินผ่านไปเจอกันบ่อยๆทุกวัน ทำเป็นเหมือนบังเอิญเจอ และทุกครั้งที่เจออย่าลืมชวนเขาคุยด้วยนะ จะทำให้เขาซึมซับเราเข้าไปทีละน้อยๆ 

วิธีที่แนะนำอาจได้ผลหรือไม่ได้ผล ขี้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์และแต่ละอุปนิสัยของคน แต่เท่าที่ทดสอบมาก็ได้ผลมาแล้วหลายรายนะจ๊ะ

ระยองฮิ มีของดีๆมากมาย

ระยองฮิ มีของดีๆมากมาย

จังหวัดระยองหากย้อนดูประวัติศาสตร์แล้วนั้น เป็นเมืองที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีจุดที่น่าสนใจคือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปเมืองจันทบุรี ได้มาพักที่ระยองก่อน

ในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่สอง จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ระยองเป็นเมืองประมงและการค้าขายทางทะเลทำให้เจริญรุ่งเรือง

 

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่น่าสนใจไปเที่ยวโดยมีงานประเพณีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

เป็นงานท้องถิ่นที่คนทั่วประเทศไทยรู้จักกันดี ในงานก็อย่างชื่องานที่บอก มีผลไม้มากมายหลากหลายชนิด เงาะ ทุเรียน มังคุด สดจากสวนมาแสดงกัน มาขายกัน ในราคาที่ถูกมากเหมือนซื้อที่หน้าสวน นอกจากผลไม้ก็ยังมีอาหารทะเลสดๆชนิดต่างๆ ขายด้วยเช่นกัน ทั้งผลไม้และอาหารทะเลมีทั้งแบบสดๆและแบบตากแห้งแช่อิ่ม นอกจากของที่ขายแล้ว ก็ยังมีขบวนแห่ ขบวนรถประดับผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวนผลไม้ และความบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย

งานเทศกาลฯ นี้เป็นงานใหญ่ประจำปี แต่ว่านอกจากงานหลักนี้ที่จัดในอำเภอเมือง บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพงแล้ว ตามอำเภออื่นๆก็มีจัดงานเฉพาะอำเภอด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลถนนผลไม้อ.วังจันทร์ หรือ งานสับปะรดหวนอ.ปลวกแดง เป็นต้น

งานประเพณีชิมปลาทะเลนึ่ง

เป็นอีกงานที่น่าสนใจ เพราะชาวระยอง โดยเฉพาะชาวอำเภอบ้านฉางส่วนใหญ่มีอาชีพประมง พื้นที่ติดชายทะเล ทำให้มีอาหารทะเล ปลาสดๆมากมาย จึงเกิดมีงานชิมปลาทะเลนึ่งเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวเตรียมเงินมาซื้อปลา เตรียมท้องมาชิมปลากันได้อิ่มหนำแน่นอน รวมทั้งยังมีอาหารทะเลอื่นๆให้ชิม และขายจำหน่ายในงานนี้ด้วย งานจะจัดที่อำเภอบ้านฉางในช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม

งานวันสุนทรภู่

สุนทรภู่เป็นครูกวีชื่อดังของไทย และได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วย มีประวัติว่าพ่อของสุนทรภู่เป็นคนเมืองแกลง จังหวัดระยอง จึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงผลงาน วีรกรรมต่างๆที่สุนทรภู่ได้สร้างไว้ รวมทั้งยังมีรูปปั้นสุนทรภู่ เป็นอนุสาวรีย์อยู่ที่อำเภอแกลงอีกด้วย

ประวัติและความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

ประวัติและความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

ส่วนในเรื่องของการประทับรอยพระพุทธบาท บางแห่งบางสถานที่ก็ว่ากันว่าพญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาในนาคพิภพ(ที่อยู่ของพญานาค) เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับพญานาคได้ทูลขออนุสาวรีย์ที่จะนำไว้จารึกบูชาจากพระองค์

พระพุทธเจ้าจึงอธิษฐาน ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทรายแม่น้ำนัมมทา และพวกพญานาคทั้งหลายจึงต่างพากันมากราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทแทนพระองค์ต่อมาพวกประชาชนทั่วไปที่เป็นชาวพุทธก็ได้ทราบเรื่องนี้เข้า จึงได้ไปกราบไหว้นมัสการทำการบูชารอยพระพุทธบาทและสืบต่อกันมา

โดยนำเอาเครื่องสักการะใส่ลงไปในกระทงและนำไปลอยในน้ำ และปรเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันออกพรรษา เพื่อถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จกลับลงมาสู่บนโลกมนุษย์อีกครั้ง หลังจากการจำพรรษาสามเดือน ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมทรงโปรดพุทธมารดา

พวกเหล่าเทพเทวดาต่างๆก็ได้พากันออกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากจนนับไม่ถ้วน และมาพร้อมกับเครื่องสักการบูชา

ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้เปิดให้ประชาชนได้เห็นสวรรค์และนรกด้วยอิทฤทธิ์ของพระองค์เองประชาชนจึงพากันลอยกระทง เพื่อเฉลิมฉลองและรับเสด็จพระพุทธเจ้าส่วนการลอยกระทงตามประทีป(การจุดไฟในตะเกียงหรือโคมด้วยดินเผาเล็กๆ) เพื่อไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น ก็เพราะตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกบวชบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา

พระพุทธเจ้าทรงได้ใช้พระขรรค์ตัดพระเกศโมลีขาด และลอยไปในอากาศตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐาน พระอินทร์จึงนำผอบแก้วมาบรรจุพระเกศของโมลีแล้วนำไปประดิษฐานไว้ในจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เพื่อให้ได้ไปอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นนั้นเป็นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่อยู่สวรรค์ชั้นนั้น เหมือนเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์และเพื่อให้มีการสืบต่อเหมือนประเพณีดังในปัจจุบัน ที่ทำเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา

ใส่ใจอาหารการกิน

ใส่ใจอาหารการกิน

 

ปัจจุบันเราใส่ใจอาหารการกินกันน้อยลงเนื่องจากในช่วงเวลาที่เร่งรีบการใส่ใจกับอาหารจึงถูกปล่อยปะละเลย
ทำให้อาหารที่กินเข้าไปนั้นไม่ได้ถูกสุขอนามัยพอสมควรและนั้นก็คือสาเหตุของการเกิดโรคร้ายภายในร่างกายของเรา
การกินนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะทำให้เราอิ่มแล้วสารอาหารต่างๆที่ส่งเข้าไปในร่างกายก็เป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะหากเรากินอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายร่างก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามระบบกลไกลของร่างกาย

เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกินอาหารตามเวลาที่กระเพราะในร่างกายของเราทำงาน ทั้ง 3 ช่วงเลา คือ มื้อเช้า ทื้อเที่ยง และมื้อเย็นเราจำเป็นต้องกินอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อและในแต่ล่ะมื้อต้องได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่


การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นเริ่มมาจากการกิน

เราควรใส่ใจอาหารในแต่ล่ะมื้อให้มากขึ้นอาจจะต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีและปลอดภัยในการนำมาปรุงอาหาร
เนื่องจากผักผลไม้และเนื้อสัตว์ตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะมีสารเคมีปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก
เนื่องจากชาวไร่ชาวสวนต้องการที่ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมากจึงหันมาใช้สารเคมีเพื่อช่วยในการผลิตกันมากขึ้น ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์

หากได้รับสารเคมีเหล่านั้นสะสมเป็นเวลานานๆมันก็จะก่อให้เกิดโรคร้ายเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วการออกกินอาหารเสริมหรือยาเพื่อช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยหากเราไม่ใส่ตนเอง

การกินอาหารให้ครบทุกมื้อและทุกหมู่หมั่นตรวจอาหารก่อนที่จะนำเข้าปากทุกครั้งได้ก็เป็นเรื่องที่ดีหากยังไม่มั่นใจ
การทำอาหารกินเองก็เป็นตัวช่วยอย่างดีในการที่จะช่วยเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัย

สำหรับร่างกายเราได้นอกจาจะได้รับอาหารที่ดีแล้วการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญแลัวยังขับของเสียออกจากร่างกายของเราได้อีกด้วย

การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และปลอดภัยควบคู่ไปกับการออกกำลังกายก็จะช่วยส่งเสริมทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งมากยิ่งขึ้นอีกทั้งบุหรี่และแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงใหมากที่สุดเพราะของเหล่านี้เป็นบ่อนที่จะทำร้ายสุขภาพของคุณให้เกิดโรคภัยต่างๆอีกด้วย

เพื่อสุขภาพที่ดีการเอาใจใส่ตนเองซักนิดเพื่อรักษาาสุขภาพให้แข็งแรงได้อย่างยาวนานดีกว่าใช้ชีวิตอย่างประมาท และต้องคอยมารักษาตนเองในภายหลังร่างกายของคนเราไม่ใช่อะไหล่ของเครื่องยนต์ที่เสียแล้วจะสามารถหามาเปลี่ยนได้เพระาฉะนั้นเราต้องเร่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองทุกวันเพื่อป้องกันและรับมือกับโรคภัยที่จะทำลายชีวิตของคุณ คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยที่เข้ามาทำร้ายและได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนาน